360 fokos értékelés

A 360 fokos értékelés az egyik leghatékonyabb módszer a vezetői teljesítmény-alapú értékelésben és fejlesztésben. A vezető több szemszögből szerez visszajelzést saját munkájáról, ezáltal segítséget kap saját erősségeinek és fejlesztendő területeinek megismeréséhez.

Az ügyfelünk által kiválasztott szempontok alapján összeállított kérdőívet nem csak a vezető tölti ki magáról, hanem értékeli őt közvetlen felettese, vele egy szinten dolgozó kollégái és beosztottjai. Az eredmény egy áttekinthető grafikus riport, ami segít összehasonlítani a különböző csoportoktól származó értékeléseket, amelyeket egy coaching beszélgetéssel egybekötve közösen nézünk át a vezetővel. A tanácsadóval folytatott beszélgetés során a közös pontok és a különböző értékelő-csoportok közötti különbségek is feltárásra kerülnek, és a fejlesztési igényeket is meghatározzuk.